Ett möte, en utbildning, ett projekt, kort eller långt. Vi har lokalerna och servicen i Stockholm City, Kista och Göteborg. Tel 08 410 600 80 eller
031 22 06 10. Vårt mål är att ert evenemang ska bli lyckat.Boka i Stockholm


Boka i GöteborgVägbeskrivningar:
Stockholm City:
Kungsbron 21
111 22 Stockholm

Kista Entré:
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista

Göteborg Lindholmen:
Lindholmspiren 5B
417 56 Göteborg

Välkomna!

Öppna kurser som arrangeras i våra lokaler.

| Ability Partner | Arrow | Cadcom | Cadshop | Chalmers Proffesional Education | Combitech |
| Conferator | Consultec Bygg program | Confex | Dataföreningen Kompetens | Datavara | Doulos |
| Esri | FordonsData Nordic | Hogia | Infocell | Informator | Informer | Labcenter | Learning Associates |
| The Mathworks | Mentor Graphics | Nohau | NSCA | OP 5 | Retorikhuset | SAP | SIS | Software |
| STF | Strusoft | Triacon | Troman | Umetrics | Visma | VMware |

  Idag:
  Stockholm City:

  Stockholm Kista:

  Gbg Lindholmen:

    Uppdaterad 2016-02-13 13:40:51


    

    

    
datasalar, kurslokaler, mötesrum, projektrum, hyrsal, konferens, video, stockholm, kista, göteborg, datasalar, kurslokaler, mötesrum, projektrum, hyrsal, konferens, video, stockholm, kista, göteborg, datasalar, kurslokaler, mötesrum, projektrum, hyrsal, konferens, video, stockholm, kista, göteborg