Ett möte, en utbildning ett projekt, en timma eller en månad. Vi har lokalerna och servicen i Stockholm City, Kista och Göteborg.
Ring oss 031 220610.


Vi tar hand om evenemanget och anpassar möblering, teknik, datasystem, fika, lunch mm efter era önskemål.


Boka i Stockholm


Boka i GöteborgVägbeskrivningar:
Stockholm City:
Kungsbron 21
111 22 Stockholm

Kista Entré:
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista

Göteborg Lindholmen:
Lindholmspiren 5B
417 56 Göteborg

Välkomna!


Här kan du läsa och boka plats på öppna kurser som arrangeras i våra lokaler.

| 7minds | Addskills | Arrow | Cadcom | Cadshop | Combitech | Conferator | Consultec Bygg program | Confex |
| Dataföreningen Kompetens | Datavara | Expero | Esri | FordonsData Nordic | Hogia | Infocell | Informator | Informer | Inlär i väst |
| Labcenter | Learning Associates | Lexicon | LS-gruppen | Mamut | Materna | The Mathworks | Nohau | OP 5 | Retorikhuset |
| Software | Strusoft | Troman | Umetrics | Visma |


Idag onsdag, händer följande på Aktiviteten:

Stockholm City:
- Utbildning / Seminarium
- Utbildning / Seminarium

Stockholm Kista:
- Tenwin K forts
- Grundkurs
- Certifiering
- EFK
- Utbildning / Seminarium

Gbg Lindholmen:
- Black Belt-Volvo Group Software Architecture Course
- Multi Spec education 3B
- Möte
- z/OS Facilities
- China Rollout Workshop
- Licensiering
- Möte
- Utbildning / workshop
- Utbildning / workshop
- SIS ledningssystem
- Möte

Uppdaterad 2014-10-01 10:09:14
datasalar, kurslokaler, dagskonferens, hyrsal, konferenslokal, stockholm, kista, göteborg, datasalar, kurslokaler, dagskonferens, hyrsal, konferenslokal, stockholm, kista, göteborg, datasalar, kurslokaler, dagskonferens, hyrsal, konferenslokal, stockholm, kista, göteborg