Ett möte, en utbildning, ett projekt, kort eller långt. Vårt mål är att ert evenemang ska bli lyckat. Vi har lokalerna och servicen i Stockholm City, Kista och Göteborg. Tel 08 410 600 80 eller 031 22 06 10.Boka i Stockholm


Boka i GöteborgVägbeskrivningar:
Stockholm City:
Kungsbron 21
111 22 Stockholm

Kista Entré:
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista

Göteborg Lindholmen:
Lindholmspiren 5B
417 56 Göteborg

Välkomna!

Öppna kurser som arrangeras i våra lokaler.

| Ability Partner | Arrow | Cadcom | Cadshop | Chalmers Proffesional Education | Combitech |
| Conferator | Consultec Bygg program | Confex | Dataföreningen Kompetens | Datavara | Doulos |
| Esri | FordonsData Nordic | Hogia | Infocell | Informator | Informer | Labcenter | Learning Associates |
| The Mathworks | Mentor Graphics | Nohau | NSCA | OP 5 | Retorikhuset | SAP | SIS | Software |
| STF | Strusoft | Triacon | Troman | Umetrics | Visma | VMware |

  Idag:
  Stockholm City:
  - Säkerhetstest Assessio
  - Säkerhetstest Assessio
  - Utbildning / Seminarium
  - HRM Time

  Stockholm Kista:
  - SM250
  - Semesterkurs
  - Utbildning
  - Certifiering
  - Cloud Infrastructure and SDN
  - Optimize and Scale
  - Utbildning / Seminarium
  - Utbildning / Seminarium

  Gbg Lindholmen:
  - Caretrack solutions - Group workshop
  - Optimize and Scale
  - Excel för självlärda
  - Excel grund
  - Ms Project grund
  - EL RE JS
  - MVA 1081
  - Årsskifte Hogia Lön
  - Möte
  - Retorik

  Uppdaterad 2015-12-01 17:56:55


    

    

    
datasalar, kurslokaler, mötesrum, projektrum, hyrsal, konferens, video, stockholm, kista, göteborg, datasalar, kurslokaler, mötesrum, projektrum, hyrsal, konferens, video, stockholm, kista, göteborg, datasalar, kurslokaler, mötesrum, projektrum, hyrsal, konferens, video, stockholm, kista, göteborg