Ett möte, en utbildning, ett projekt, kort eller långt. Vi har lokalerna och servicen i Stockholm City, Kista och Göteborg. Tel 08 410 600 80 eller 031 22 06 10.Boka i Stockholm


Boka i GöteborgVägbeskrivningar:
Stockholm City:
Kungsbron 21
111 22 Stockholm

Kista Entré:
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista

Göteborg Lindholmen:
Lindholmspiren 5B
417 56 Göteborg

Välkomna!

Öppna kurser som arrangeras i våra lokaler.


| Ability Partner | Arrow | Cadcom | Cadshop | Chalmers Proffesional Education | Combitech |
| Conferator | Consultec Bygg program | Confex | Dataföreningen Kompetens | Datavara | Doulos |
| Esri | FordonsData Nordic | Hogia | Infocell | Informator | Informer | Labcenter | Learning Associates |
| The Mathworks | Mentor Graphics | Nohau | NSCA | OP 5 | Retorikhuset | SAP | SIS | Software |
| STF | Strusoft | Triacon | Troman | Umetrics | Visma | VMware |

  Idag:
  Stockholm City:
  - Kurs
  - Utbildning / Seminarium
  - Utbildning / Seminarium

  Stockholm Kista:
  - Optimize and Scale
  - Powerproject
  - VVS AC AK
  - Excel för nybörjare
  - Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards Ed 5, D73244GC20
  - Grundkurs Crona Lön
  - Utbildning / Seminarium
  - Utbildning / Seminarium

  Gbg Lindholmen:
  - VPS4IT in MAS/DCL – Bootcamp
  - VBC Intro Course
  - Grupprum
  - Lönehantering steg 2 Hogia Lön
  - Påbyggnad Hogia Personal
  - Utbildning / workshop
  - Bokslut
  - Excel grund
  - Retorik konsten att övertyga

  Uppdaterad 2015-10-06 12:14:13


    

    

    
datasalar, kurslokaler, mötesrum, projektrum, hyrsal, konferens, video, stockholm, kista, göteborg, datasalar, kurslokaler, mötesrum, projektrum, hyrsal, konferens, video, stockholm, kista, göteborg, datasalar, kurslokaler, mötesrum, projektrum, hyrsal, konferens, video, stockholm, kista, göteborg